ปัตตาเลี่ยน (Clippers)

ใบมีดปัตตาเลี่ยน (Clipper Blades)

ไดร์เป่าขนสุนัข (Dryers)

กรรไกรตัดขนสุนัข (Scissors)

อะไหล่ปัตตาเลี่ยนและไดร์เป่าขนสุนัข (Clipper & Dryer Parts)

อุปกรณ์อื่นๆ (Miscellaneous)