บริการลับใบมีดและกรรไกร

ทางร้านมะหมากรูมมิ่งช้อป ได้เปิดให้บริการลับคมใบมีดและกรรไกร ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2555 ซึ่งการบริการลับคมกรรไกรและใบมีดนั้น ทางร้านของเราได้ใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและช่างผู้ชำนาญการที่ได้รับการฝึกอบรมจาก USA

เครื่องลับกรรไกรและเครื่องลับใบมีดปัตตาเลี่ยน:


ทางร้านของเราได้เลือกซื้อเครื่องลับกรรไกรยี่ห้อ Twice As Sharp® จากประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อดีของเครื่องนี้คือ ใช้งานง่ายกว่าเครื่องลับกรรไกรยี่ห้ออื่นๆ, หินลับกรรไกรมีลักษณะพิเศษที่ทำให้กรรไกรที่นำมาลับคม มีความคมของใบกรรไกรคมกว่าเครื่องลับกรรไกรยี่ห้ออื่นๆ 2-3 เท่า สามารถลับกรรไกรได้ทั้งประเภท Bevel Edge และ Convex Edge


ส่วนเครื่องลับใบมีดปัตตาเลี่ยน เราได้เลือกซื้อยี่ห้อ Nebraska จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเครื่องลับใบมีดปัตตาเลี่ยนที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นใบมีดปัตตาเลี่ยนที่ทำจากวัสดุ Titanium เราสามารถบริการลับคมได้หมด

อัตราค่าลับกรรไกรและลับใบมีดปัตตาเลี่ยน:

เงื่อนไขการให้บริการ (เฉพาะใบมีดปัตตาเลี่ยน):


เนื่องจากที่ผ่านมาลูกค้าหลายท่านๆ ได้เคยใช้บริการลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนจากร้านลับคมร้านอื่นๆ ซึ่งหลายร้านส่วนใหญ่ใช้เครื่องลับคมใบมีดที่ไม่ได้มาตรฐานและมีราคาถูก ซึ่งทำให้มีผลกับความคมของใบมีดสึกเร็วและทำให้ใบมีดเสียรูปทรง เพื่อไม่ให้ปัญหาเรื่องการลับใบมีดเกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับทางร้านมะหมากรูมมิ่งช้อปของเรา เราจึงมีเงื่อนไขในการให้บริการลับใบมีดดังนี้:

 

1. ทางร้านเราบริการลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนเฉพาะใบมีดใหม่ (ที่ไม่เคยลับคมมาก่อน) หรือใบมีดปัตตาเลี่ยนที่เคยนำมาลับคมกับทางร้านเราแล้วเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เราถึงสามารถรับประกันให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าใบมีดของท่านจะมีสภาพความคมเหมือนของใหม่ "ถ้าไม่คม ไม่คิดตังค์"

 

2. ในกรณีที่ท่านเคยลับคมใบมีดปัตตาเลี่ยนจากร้านอื่นมาก่อน แล้วอยากให้เราลับคมใบมีดให้ เรายินดีให้บริการแต่ไม่รับประกันความคมให้

 

3. ความคมและอายุการใช้งานของใบมีดปัตตาเลี่ยน จะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและการบำรุงรักษาของท่าน (ปกติใบมีด 1 ใบสามารถนำมาลับคมได้ 6-8 ครั้ง ระยะเวลาในการใช้งานประมาณ 6 เดือนต่อการลับ 1 ครั้ง)